Υπηρεσίες Καθαρισμού

"Καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον"

Τακτικοί καθαρισμοί

Γνωστό τοις πάσι .
 
Η Καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Αυτό που κάποιοι αγνοούν είναι ότι το άλλο της μισό όταν εφαρμόζεται λάθος και με «λανθασμένα» απορρυπαντικά είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και επιζήμιο για το περιβάλλον.
 
Σε τελική ανάλύση η ανάθεση της τακτικής μας φροντίδας καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την προστασία της υγείας μας και εν τέλει της ζωής μας .
 
Η ανάθεσή της απερίσκεπτα με μοναδικό κριτήριο την μικρότερη τιμή πρέπει να μας προβληματίσει πάνω απ’ όλα για την ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζουμε .
     
NovaClean: Καθαρό «περιβάλλον» με σεβασμό στο περιβάλλον.