Υπηρεσίες Καθαρισμού

"Καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον"

Επί τόπου καθαρισμοί μοκετών - σαλονιών - χαλιών

Κάποιοι από μας θεωρούν ότι το κάλυμμα στο σαλόνι είναι αρκετό για να διατηρήσει το καθιστικό μας καθαρό . Άλλοτε  πάλι εφαρμόζουμε σε αυτό πρακτικές «τοπικού» καθαρισμού που ωθεί τους ρύπους στο εσωτερικό του σαλονιού αντί να τους αφαιρεί . 
 
Κάπως ανάλογα αντιμετωπίζουμε τις μοκέτες και τα χαλιά μας . Και ενώ πολλές φορές ξοδεύουμε μια περιουσία για να τα αγοράσουμε , από αμέλεια τις περισσότερες φορές ή παρασυρόμενοι από την πίεση και το άγχος ξεχνάμε να τα συντηρήσουμε .
 
Μην αφήνετε την περιουσία σας να φθείρετε πρόωρα . Βελτιώστε την εικόνα της επιχείρησης και γενικά του χώρου εργασίας σας με τον τακτικό καθαρισμό τους . 
Αναθέστε υπεύθυνα αυτή την φροντίδα στους σωστούς επαγγελματίες . Ζητείστε εγγύηση για αυτό .
 
NovaClean: Βλέπουμε πάντα μπροστά.