Υπηρεσίες Καθαρισμού

"Καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον"

Σημαντικά Νέα

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000(DIN EN ISO 9001:2000 ) αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 434696 QM
  • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Nucleo med Α.Ε. ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .
  • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ECO CLEAN NOVA ΓΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
  • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ DEKAZ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ innova ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΝ NOVACLEAN