Υπηρεσίες Καθαρισμού

"Καθαρό περιβάλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον"

ISO 9001:2000

Η NovaClean σας ενημερώνει ότι ανέπτυξε και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις υπηρεσίες καθαρισμού που προσφέρει το οποίο μετά από επιθεώρηση η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου :
                  
                        DIN EN ISO 9001:2000
 
με αριθμό καταχώρησης πιστοποιητικού 434696 QM
και τους παροτρύνει να μην ακούν κακόβουλες φήμες για εταιρίες που μόνο αυτές δήθεν έχουν πιστοποίηση αλλά δεν τολμούν να αναφέρουν τον αριθμό πιστοποίησής τους  .